Expositieruimte

In augustus 2018 is de expositieruimte gereed gekomen, het EXPO-DEEL van STUDIO CONCREA.
In september-oktober 2018 werd er de eerste eerste expositie gehouden.

 expodeel    expodeel    expodeel   expodeel   expodeel   expodeel   expodeel 
De ruimte kan op verschillende manieren worden ingericht.
We beschikken daartoe o.a.over een aantal verplaatsbare expositiepanelen, die we al dan niet kunnen opstellen.

   Concrea pakt uit        OAD2019        Concrea pakt uit 

_______________________________________________________________________________________________________________________ PLANNING:

Van maart t/m oktober 2019 vier thema-exposities:

- 9 maart t/m 21 april 2019: 'Concrea pakt uit'
- 11 mei t/m 23 juni 2019: 'Hedendaagse (sur)realisten'
- 13 juli t/m 25 augustus 2019: 'Recycle kunst'
- 14 september t/m 27 oktober 2019: 'Mooi marginaal'

November 2019 t/m februari 2020: geen wisselende exposities.

In 2020 zullen wederom 4 thema-exposities plaatsvinden. De thema's worden nog nader bekend gemaakt. _______________________________________________________________________________________________________________________

EXPOSITIEVOORWAARDEN 2019:

Kunstenaars (zowel amateurs als professionals) die graag bij Concrea willen exposeren, kunnen daartoe contact opnemen met Concrea en eventueel meteen fotodocumentatie opsturen. Een ballotage- of selectieprocedure is er niet. Wel maakt het bestuur keuzes met betrekking tot de inpasbaarheid binnen het thema en/of het totaal van een expositie. Ook moeten de aangeboden kunstwerken voorzien van een deugdelijk ophangsysteem. Voor 3-dimensionale kunstwerken zijn er sokkels aanwezig en er zijn 2 vitrines.

We rekenen geen verkoopprovisie, wel een kleine hang-/stageldvergoeding van 4 euro per 4 weken per kunstwerk van maximaal 1 vierkante meter (voor 3-dimensionaal werk: max. 1 meter lengte of breedte). Voor kunstwerken groter dan een vierkante meter: 4 euro erbij, dus 8 euro per 4 weken.

Vrienden/donateurs van Concrea: 20 % korting op het hang-/stageld.

Kunstwerken die in het Atelier van Studio Concrea gemaakt zijn, kunnen gratis geŽxposeerd worden. Cursisten, workshopdeelnemers en deelnemers aan het Open Werkatelier kunnen hun in het Concrea-atelier gemaakte werkstukken dus kostenloos ter expositie aanbieden.

_______________________________________________________________________________________________________________________

STUDIO CONCREA  -  SLENERWEG 78  -  7848 AJ SCHOONOORD  -  Contact