Expositieruimte

In augustus 2018 is de expositieruimte gereed gekomen, het EXPO-DEEL van STUDIO CONCREA.
In september-oktober 2018 werd er de eerste eerste expositie gehouden. expodeel    expodeel    expodeel   expodeel   expodeel   expodeel   expodeel 
LEES MEER OVER DE EXPOSERENDE KUNSTENAARS.

_______________________________________________________________________________________________________________________ PLANNING:

November 2018 t/m februari 2019: geen wisselende exposities.

Van maart t/m oktober 2019 zullen 4 thema-exposities plaatsvinden:

- 9 maart t/m 21 april 2019: 'Concrea pakt uit'
- 11 mei t/m 23 juni 2019: 'Hedendaagse (sur)realisten'
- 13 juli t/m 25 augustus 2019: 'Recycle kunst'
- 14 september t/m 27 oktober 2019: 'Mooi marginaal'

_______________________________________________________________________________________________________________________

EXPOSITIEVOORWAARDEN 2019:

Kunstenaars (zowel amateurs als professionals) die graag bij Concrea willen exposeren, kunnen daartoe contact opnemen met Concrea en eventueel meteen fotodocumentatie opsturen. Een ballotage- of selectieprocedure is er niet. Wel maakt het bestuur keuzes met betrekking tot de inpasbaarheid binnen het thema en/of het totaal van een expositie. Ook moeten de aangeboden kunstwerken voorzien van een deugdelijk ophangsysteem. Voor 3-dimensionale kunstwerken zijn er sokkels aanwezig en er zijn 2 vitrines.

We rekenen geen verkoopprovisie, wel een kleine hang-/stageldvergoeding van 4 euro per 4 weken per kunstwerk van maximaal 1 vierkante meter (voor 3-dimensionaal werk: max. 1 meter lengte of breedte). Voor kunstwerken groter dan een vierkante meter: 4 euro erbij, dus 8 euro per 4 weken.

Vrienden/donateurs van Concrea: 20 % korting op het hang-/stageld.

Kunstwerken die in het Atelier van Studio Concrea gemaakt zijn, kunnen gratis geŽxposeerd worden. Cursisten, workshopdeelnemers en deelnemers aan het Open Werkatelier kunnen hun in het Concrea-atelier gemaakte werkstukken dus kostenloos ter expositie aanbieden.

_______________________________________________________________________________________________________________________

STUDIO CONCREA  -  SLENERWEG 78  -  7848 AJ SCHOONOORD  -  Contact