Word donateur

Concrea wil er graag alles aan doen om haar doelstelling, het bevorderen van creativiteit, met name voor de beeldende kunst, te realiseren. Creatie, recreatie, kunst- en natuurgenieting voor iedereen, daar gaat het ons om. Ook, of misschien wel juist, voor mensen met een smalle beurs. Onder andere kunstenaars behoren tot die doelgroep. En mensen die misschien geen professioneel kunstenaar zijn, maar er wel graag veel tijd aan besteden en daardoor misschien minder tijd hebben voor een 'carriere'. En mensen met een niet alleen financiŽle, maar ook lichamelijk of geestelijke beperking. Daarom hanteren we zeer laagdremelige tarieven, waarmee alleen de allernoodzakelijkste kosten gedekt zijn. Maar willen echt realiseren wat we voor ogen hebben, dan is er meer nodig. Giften zijn daarom zeer welkom.

Als u ons Ä 100 of meer per jaar doneert, ben u donateur van Concrea en helpt u mee aan de creativiteitsbevordering, kunst- en natuurgenieting voor hen die niet zo veel kunnen missen en ook voor uzelf uiteraard. Als beloning krijgt u, net als de Vrienden van Concrea, 20% korting op alle activiteiten en faciliteiten van Concrea, plus extra donateursprivileges zoals gratis deelname aan een workshop of een gratis overnachting. Net wat u wilt.

U kunt uw donatie storten op het rekeningnummer van Stichting Concrea: NL24INGB0007083110, graag met duidelijke vermelding van uw voor- en achternaam, zodat we weten van wie de donatie komt. Als u dit bedrag nog in 2018 overmaakt, bent u ook Vriend in 2019 en kunt u dat hele jaar van de voordelen genieten.