Word donateur

Concrea wil er graag alles aan doen om haar doelstelling, het bevorderen van creativiteit en kunstgenieting, met name voor de beeldende kunst, te realiseren. Creatie, recreatie, kunst- en natuurgenieting voor iedereen, daar gaat het ons om. Ook, of misschien wel juist, voor mensen met een smalle beurs. Onder andere kunstenaars behoren tot die doelgroep. En mensen die misschien geen professioneel kunstenaar zijn, maar er wel graag veel tijd aan besteden en daardoor misschien minder tijd hebben voor een 'carriere'. En mensen met een niet alleen financiële, maar ook lichamelijk of geestelijke beperking. Daarom hanteren we zeer laagdremelige tarieven, waarmee alleen de allernoodzakelijkste kosten gedekt zijn. Maar willen we echt realiseren wat we voor ogen hebben, dan is er meer nodig. Donaties zijn daarom zeer welkom.

Als u ons € 100 of meer per jaar doneert, ben u donateur van Concrea. Als beloning krijgt u, net als de Vrienden van Concrea, 20% korting op alle activiteiten en faciliteiten van Concrea, en bij aankoop van een kunstwerk 5% korting op uw 2e kunstaankoop in 2020.

Als donateur krijgt u bovendien: Gratis deelname aan een workshop naar keuze en aan het eind van het jaar een kunstwerkje van Roland van Balen en/of Martha Marjenburgh.

U kunt uw donatie storten op het rekeningnummer van Stichting Concrea: NL24INGB0007083110, graag met duidelijke vermelding van uw voor- en achternaam, zodat we weten van wie de donatie komt.