Beleidsplan

VISIE EN MISSIE

Visie:
Wij vinden dat creativiteitsbeoefening het levensgeluk bevordert en dat de resultaten ervan de kwaliteit van leven verbeteren, zowel van de beoefenaars als van het publiek en de zijdelings betrokkenen. Daarbij zien wij creatie en recreatie graag met elkaar verbonden.

Missie:
Het Drentse dorp Schoonoord, met name de Stichtingslocatie aan de Slenerweg, is prachtig gelegen, omringd door bos en hei. Het biedt zowel rust als inspiratie. Graag willen wij het dorp verrijken met zowel kunst- als creativiteitsbeoefening, naast de natuurgenieting en recreatiemogelijkheden. Zowel voor de dorpelingen en regiobewoners zelf, als voor inwoners van buiten de regio. Daarbij denken wij aan kunstenaars (zowel professionele als amateurs) en aan mensen die van de natuur willen genieten, met kunst als interessante toevoeging. Maar ook buiten Schoonoord en buiten Drenthe willen wij activiteiten laten plaatsvinden. Daarbij denken wij onder andere aan exposities waaraan zowel Drentse, als niet Drentse kunstenaars deelnemen. En wat zich verder zoal aandient aan interessante mogelijkheden.

PLAN VAN AANPAK

Basisvoorwaarden:

Om de doelstelling (het bevorderen van creatie, recreatie en kunstbeoefening in het algemeen en van de beeldende kunsten in het bijzonder) te verwezenlijken, moet eerst aan een aantal basisvoorwaarden voldaan worden. Daarna kan een tevoren opgesteld activiteitenprogramma worden uitgevoerd. De allereerste basisvoorwaarde: een geschikte locatie, werd in 2015 gevonden. In datzelfde jaar is er een atelierruimte in gebouwd en een globaal plan gemaakt voor de bouw van een expositieruimte ernaast. Ook wilden we logiesmogelijkheden creŽren, wat essentieel is voor het uitnodigen van gasten en cursisten buiten de regio. Die logiesmogelijkheden konden zonder al te veel moeite worden gerealiseerd. Op de eerste etage bevinden zich 2 relatief grote gerieflijke gastenkamers en een badkamer in zeer goede staat. En de mogelijkheden om een kleine keuken te creŽren voor het bereiden van ontbijtmaaltijden. Het inrichten van deze vertrekken konden wij low budget maar niettemin kwalitief uitstekend voor elkaar krijgen. De Bed & Breakfast Concrea was daarmee een feit. Op 18 juni 2015 werd deze, samen met Studio Concrea geopend. Het atelier van Studio Concrea was intussen ingericht en voorzien van de nodige gereedschappen en materialen. De expositieruimte was weliswaar nog niet klaar, maar kon vanaf 18 juni wel alvast betrokken en bekeken worden.

Het activiteiten- en faciliteiten programma:

1. Open Werkatelier. Gedurende het zomerseizoen staat het atelier elke woensdag open voor iedereen die er iets wil doen. Er kan onder andere worden getekend, geschilderd en geboetseerd. Ook druktechnieken behoren tot de mogelijkheden. Begeleiding (in handen van het bestuur) is aanwezig. Ook op andere dagen kan er op afspraak gewerkt worden. Voor B&B gasten die graag creatief bezig zijn, staat het atelier ook open. In het winterseizoen is het Open Werkatelier zeker niet gesloten, maar op afspraak te gebruiken.

2. Open inschrijving Cursussen en workshops in het atelier
- Mozaiek. 2 x cursus gepland in 2016. Opgenomen in cursuskalender 2016
- Beeldhouwen in gasbeton. 2 x cursus gepland in 2016. Opgenomen in cursuskalender 2016
- Boetseren voor beginners. 2 x workshop gepland in 2016. Opgenomen in cursuskalender 2016
- Portret tekenen.Te plannen voor 2016- 2017.Optioneel opgenomen in cursuskalender 2016
- Mixed media. Te plannen voor 2016 -2017
- Portret boetseren.Te plannen voor 2017
- Schilderen in de open lucht. Te plannen voor 2017
- Druktechnieken. Te plannen voor 2017
- Collages maken. Te plannen voor 2017


3. Maatwerk cursussen en workshops maatwerk in het atelier. In de planning:
- Portret tekenen in groepsverband.

4. Bed & Breakfast. Naast inschrijving via de website van Concrea is inschrijving mogelijk via AirBnb en de Pieterpad media

5. Artist in Residence. Uitbreiding van de mogelijkheden in 2017

6. Exposities in de expositieruimte van Studio Concrea: Te plannen in 2017

7. Exposities elders: Met Kunstkring Zweelo in de Kunstherberg Zweelo november 2016. Planning 2017 nog niet bekend.

FINANCIERING:

De aanloopkosten van de Stichting zijn gefinancierd uit donaties van het bestuur en klein aantal ander particuliere donateurs. De verdere kosten zullen worden gefinancierd uit opbrengsten van de activiteiten en faciliteiten van de Stichting, alsmede uit vrienden- en donateurs- en sponsoropbrengsten. We proberen alle activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te realiseren en financieren. Voor het ateliergebruik, de cursussen en de Artist in Residence berekenen wij tarieven zonder winstmarge, waarmee de basale kosten gedekt zijn. Afhankelijk van de inkomsten van Vrienden, Donateurs en Sponsors, zal meer gedaan kunnen worden. Ook voor de Bed & Breakfast hanteren wij bescheiden tarieven, die gangbaar zijn voor vergelijkbare particuliere B&B's. Voor 2016 gaan we uit van introductietarieven. In 2017 zullen deze mogelijk iets verhoogd worden.

Voor het financieren van publiciteitskosten hebben we een beperkt budget. De website van de Stichting wordt eruit gefinancierd en een bescheiden folderproductie. Verder gaan we uit van veel mond op mond reclame, free publicity waar mogelijk, en digitale verzending van nieuwsbrieven en actualiteiten. Ook gaan we uit van bekendwording door middel van 'kruisbestuiving' tussen de verschillende activiteiten/faciliciteiten. B&B gasten worden attent gemaakt op het Open Werkatelier en de cursusmogelijkheden. En cursisten die van ver komen, zullen blij zijn met de B&B mogelijkheid. Op deze manier hopen we met een beperkt publiciteitsbudget toch te kunnen groeien.

Het bestuur, 24 augustus 2016