Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 2 bestuursleden:

Voorzitter:
Roland van Balen, beeldend kunstenaar.
mail: r.vanbalen@online.nl

Secretaris/penningmeester:
Martha Marjenburgh, beeldend kunstenaar.
mail: m.m.marjenburgh@online.nl
website: www.marthamarjenburgh.nl

Er is een vacature voor een 3e bestuurslid