Word donateur

Concrea wil er graag alles aan doen om haar doelstelling, het bevorderen van creativiteit en kunstgenieting, met name voor de beeldende kunst, te realiseren. Creatie, recreatie, kunst- en natuurgenieting voor iedereen, daar gaat het ons om. Ook, of misschien wel juist, voor mensen met een smalle beurs. Onder andere kunstenaars behoren tot die doelgroep. En mensen die misschien geen professioneel kunstenaar zijn, maar er wel graag veel tijd aan besteden en daardoor misschien minder tijd hebben voor een 'carriere'. En mensen met een niet alleen financiële, maar ook lichamelijk of geestelijke beperking. Daarom hanteren we zeer laagdremelige tarieven, waarmee alleen de allernoodzakelijkste kosten gedekt zijn. Maar willen we echt realiseren wat we voor ogen hebben, dan is er meer nodig. Donaties zijn daarom zeer welkom.

Als u ons € 100 of meer per jaar doneert, ben u donateur van Concrea. Als beloning krijgt u, net als de Vrienden van Concrea, 20% korting op alle activiteiten en faciliteiten van Concrea, en € 20 korting op de aankoop van een kunstwerk via de webshop van Concrea.

Als donateur krijgt u bovendien: Gratis deelname aan een workshop naar keuze en aan het eind van het jaar een kunstwerkje van Roland van Balen en/of Martha Marjenburgh.

U wordt Donateur door minimaal € 100 te storten op IBANnr. NL24INGB0007083110, t.n.v. Stichting Concrea.
Uw Donateursstatus is een jaar geldig.
Het jaar erop ontvangt u een herinnering met de vraag of u dat jaar ook weer Donateur wilt zijn.


(Opm.: U kunt ook anoniem een donatie storten. U ontvangt dan geen kortingscode.)